Vikten av att visa modeller och mönster för skrivandet

  • Modella skrivandet
  • Demonstrera skrivprocessen – tänka högt
  • Imitera mentors texter, (ej plagiera)

 

 

Artiklar om Cirkelmodellen
Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet

Vikten av att visa modeller och mönster för skrivandet
Det stödjande samspelet: Samtal – Skrivande – Läsning

Hur lyckas vi bättre nå pojkarna i skrivundervisningen
Värdet av strukturerade och meningsfulla sammanhang
Hur kan vi utnyttja modern teknik i skrivundervisningen
Betydelsen av positiv respons och konstruktiv feedback
Skrivforum för att samarbeta, kommunicera, publicera
Länkar
Skriva med mening – Intro


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *