Om

Syftet med Skrivlyft

Denna webplats vill inbjuda dig som är pedagog till intressanta utbyten kring utveckling av elevernas skrivande. Vi hoppas att innehållet och frågeställningarna runt detta ämne skall bli både mångsidiga och inspirerande.

Infallsvinklarna är otaliga när man vill belysa de skilda aspekterna av skrivandet i skolan. Vi utgår därför ifrån att ”Skrivlyft” kommer att redovisa många olika pedagogiska utgångspunkter och lyfta fram allehanda bra metodiska uppslag och idéer…Många bäckar små, kan slutligen utmynna i en hel ocean av spännande skrivmöjligheter!

Välkommen att delta!

Välkommen till inspirerande utbyten, där alla slags skrivpedagogiska funderingar har sin plats och där själva givandet och tagandet förväntas bli det som lyfter. Vi vill därför uppmuntra att du delar med dig av dina synpunkter, tankar, erfarenheter, idéer, tips och förslag. En enkel fundering kan, då den delas med andra, leda vidare till nya oväntade uppslag och spännande, utvecklingsbara utgångspunkter. Stort som smått, prövat som oprövat, allt som kan anknytas till syftet att stödja och utveckla elevernas skrivfärdigheter är här välkommet!

Hur du kan bidra

För att förmedla dina tankar och/eller bidrag här på Skrivlyft kan du enkelt utnyttja fältet för kommentarer (under varje inlägg/artikel). Du kan även välja att fylla i  vårt  formulär  för att bidra med artiklar/inlägg här på Skrivlyft – bara tillfälligt, eller mera permanent.

Det finns också möjlighet att skicka in tips eller bidrag via mail till vår adress:    skrivlyft (at) gmail.com

Vilka är vi som utmanar?

Vi är inga experter på området….men däremot intresserade av att lära mera och ivriga att undersöka möjligheter att bättre lyfta elevernas skrivfärdigheter. Trots en lång pedagogisk erfarenhet kan vi upptäcka ständigt nya, intressanta tips, idéer och metodiska uppslag för att utveckla skrivandet i skolan. Inte minst via Internet erbjuds källor till ökad kunskap och goda tillfälllen för oss lärare att utbyta erfarenheter…..”Skrivlyft” är ett sådant försök att bidra till det mer ”utvidgade lärarkollegiet”, en kanal för samtal och utbyte bortom det lokala lärarrummets väggar. – Välkommen ut! –

Heléne Oskarsson – IT-pedagog

Peter Andersson – klasslärare, mellanstadiet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *