Hur kan vi utnyttja modern teknik i skrivundervisningen?

  • Inspirera/motivera
  • Modella
  • Respons/feedback
  • Redigara/bearbeta
  • Presentationsprogram
  • Kombinera text och media
  • Creative Commons

 

Dator vanligare då barn lär sig skriva, är ett inslag i SVT. Här berättar bland annat professor Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet om hur hon har undersökt hur lärandet förändras när skolelever går från att lära sig skriva för hand till att i stället först lära sig skriva på datorer.

Många arbetsområden vi arbetar med i olika ämnen har sin egen vokabulär och som eleverna behöver erövra och tillägna sig. Dessa ämnesspecifika begrepp är nödvändiga för att kunna förstå och bearbeta kunskaper inom området. Hur skapar man enkla och ”elevvänliga” definitioner för dessa viktiga begrepp? Naturligtvis först och främst via gemensamma samtal, där orden sätts in i sammanhang som eleverna lätt kan begripa. Därutöver kan digital teknik och olika webtjänster med fördel utnyttjas att förklara viktiga begrepp och träna elevers ordförståelse.

Varför inte låta eleverna (t.ex. parvis) bidra till att skapa en gemensam ordbank för klassen? En bra metod är att låta barnen själva – parvis, eller i mindre grupp, undersöka betydelsen av och formulera förklaringar till ett ord var. På en liten kort stund kan alla i klassen ha skapat varsin definition och lagt upp den i ett gemensamt dokument. Många webtjänster klarar av att fler än en person arbetar i samma dokument samtidigt. När det sedan är dags för att öva på orden kan, återigen många göra det samtidigt. Ordbanken blir dessutom lätttillgänglig för alla, oberoende av tid och plats, eftersom den är webbaserad. Här vill vi nämna Quizlet, som ett exempel på hur enkelt en sådan gemensam ordbank kunde byggas.

Quizlet är en mycket smidig och lämplig webtjänst för en ordbank och ordträning som man själv skapar. Där erbjuds både chans att kombinera orden med bilder och att utnyttja talsyntes . När ordlistan är färdig erbjuder Quizlet flera alternativa träningsformer, bl.a. flashcards. Quizlet gör t.om. ordträningen mobil (finns som app). Den färdiga ordlistan kan vara ”privat” eller lätt delas via länk, eller ”bäddas in” på klassbloggen.
Här ett litet exempel för på en sådan inbäddad ordlista, tänkt för arbeten där man skall skriva/läsa faktatexter om djur  :

Några tips för att träna med Quizlet: Välj ”Options” + ”START WITH” – ”Definitions”  och för talsyntesen välj: -”AUDIO” -”Advanced” -”Slow” (båda kortsidor) Talsyntesen är riktigt bra på engelska, men ibland tveksam för vissa ord på svenska. Är man inte nöjd med uttalet för ett ord, kan man läsa in eget via datorns (alt. iPadens) mikrofon.

HaikuDeck är en annan mycket enkel och lättanvänd webtjänst. Den är utformad för att skapa presentationer av typen PowerPoint och Keynote, men utan alla krusiduller och extrafunktioner. Även de yngre barnen kan lätt lära sig hur det fungerar och skapa en egen visning. På samma sätt som i Quizlet kan man direkt i programmet söka bilder (via Flickr) och får då bara upp sådana som får användas (har en CreativeCommons-licens). De nödvändiga referenserna till originalbilderna följer dessutom automatiskt och omärkligt med in i presentationen, vilket är extra smidigt.

Även om det finns verktyg och variationer för typsnitt och layout, så är dessa väldigt enkla och begränsade. Detta gör att eleverna lätt kan rikta mera fokus på innehållet, även om de i viss utsträckning kan laborera med formerna. HaikuDeck finns även mobilt (som app) och man kan dela sitt arbete via länkning, sociala medier eller genom att ”bädda in” på sin blogg om man vill det.

Här ett exempel på inbäddning och där läraren använt HaikuDeck på ett kreativt sätt för en enkel elevrespons på klassens (åk 4/5) arbete med temat ”Gratitude”. Varje elev har fått formulera sina tankar i en mening med bara sex ord och sedan välja en passande bild till texten:

Gratitude – Created with Haiku Deck, presentation software that inspires

Varje elev lämnar sitt lilla, men noga utformade bidrag till en större och gemensam helhet som blir värdefull för alla. Presentationsprogram kan alltså användas även med andra syften än redovisningar och presentationer. Här nedan är ytterligare ett sådant exempel, där läraren låtit elever i åk 2 sammanfatta arbetsområdet med matpyramiden/kostcirkeln i formen av en gemensam ABC-bok. Varje elev har fått ansvar för en bokstav och har skrivit 2-3 meningar kombinerat med passande clipart :

Healthy ABC's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exemplet kan laddas ned från den aktuella skolans webplats via föjande länk: Healthy ABC’s


Vikten av att visa modeller och mönster för skrivandet
Det stödjande samspelet: Samtal – Skrivande – Läsning
Hur lyckas vi bättre nå pojkarna i skrivundervisningen
Värdet av strukturerade och meningsfulla sammanhang
Hur kan vi utnyttja modern teknik i skrivundervisningen
Betydelsen av positiv respons och konstruktiv feedback
Skrivforum för att samarbeta, kommunicera, publicera
Länkar
Skriva med mening – Intro

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *