All posts filed under: Grammatik

Bearbetning av texter – roligare än vi tror?

Behöver elevernas jobb med att bearbeta sina texter kännas tråkigt, tungt och ibland nästan oöverkomligt? Måste ett sådant arbete göras individuellt och enskilt? Nej, det finns andra erfarenheter och metoder, svarar Deborah Dean och Jeff Anderson i sin nyss utkomna bok ”Revision Decisions – Talking through sentences and beyond”. De förespråkar en metodik där eleverna […]

Färgkodad rättning – smidigare respons?

Kunde man kanske förenkla rättning av elevtexter genom att använda enbart olika färgmarkeringar? Feedback viktigt – närdå? Det har stor betydelse för elevernas framsteg att de får feedback på sina ansträngningar. Detta gälller inte minst för skrivandet i skolan. Den bästa feedbacken är naturligtvis en respons som är omedelbar och nära. Respons med fördröjning? Nu är tyvärr inte skolan […]