All posts filed under: Ge feedback

Bearbetning av texter – roligare än vi tror?

Behöver elevernas jobb med att bearbeta sina texter kännas tråkigt, tungt och ibland nästan oöverkomligt? Måste ett sådant arbete göras individuellt och enskilt? Nej, det finns andra erfarenheter och metoder, svarar Deborah Dean och Jeff Anderson i sin nyss utkomna bok ”Revision Decisions – Talking through sentences and beyond”. De förespråkar en metodik där eleverna […]

Färgkodad rättning – smidigare respons?

Kunde man kanske förenkla rättning av elevtexter genom att använda enbart olika färgmarkeringar? Feedback viktigt – närdå? Det har stor betydelse för elevernas framsteg att de får feedback på sina ansträngningar. Detta gälller inte minst för skrivandet i skolan. Den bästa feedbacken är naturligtvis en respons som är omedelbar och nära. Respons med fördröjning? Nu är tyvärr inte skolan […]

Kamratrespons och vägar till skrivframgångar?

  Kan ett responsarbete med yngre elever ge ett bra resultat? Man måste bara svara Ja, efter att ha tittat på videon ”Austin’s Butterfly” (se nedan). I filmen visas hur Austin på ett strålande sätt får hjälp att utveckla sin bild av en fjäril. Responsen från kamraterna i klassen ger Austin både värdefulla förslag och mycket […]