Aktuellt, Artikel, Bearbeta, Ge feedback, Grammatik, Kamratrespons, Modella, Redigera, Skisser-Utkast, Skrivregler, Textstruktur
Leave a comment

Bearbetning av texter – roligare än vi tror?

Behöver elevernas jobb med att bearbeta sina texter kännas tråkigt, tungt och ibland nästan oöverkomligt? Måste ett sådant arbete göras individuellt och enskilt?

Nej, det finns andra erfarenheter och metoder, svarar Deborah Dean och Jeff Anderson i sin nyss utkomna bok ”Revision Decisions – Talking through sentences and beyond”. De förespråkar en metodik där eleverna får leka med språket, bygga och förändra meningar på ett experimenterande sätt. Arbetet med omarbetningar gör de parvis eller i grupp och genom att pröva sig fram hur texterna kan förbättras, bli tydligare och berikas till både innehåll och form.

Eleverna får studera ”mentorstexter” och testar sina idéer om hur olika sätt att kombinera meningar och ordformer kan leda till helt skilda innebörder. De får steg för steg övningar i olika användbara tekniker som de sedan utnyttjar när de bearbetar egna texter. Eleverna prövar sig fram i textbearbetningen genom samtal, där de tillsammans med kamraterna söker sig fram till gemensamma beslut hur texterna kan förbättras och förfinas.

”Revision Decisions” grundar sin metodik på aktuell forskning kring skrivprocessen. Sättet att arbeta är också väl utprövat i olika klassrumsmiljöer. Boken innehåller dessutom en serie av lektionsförslag som går utpå att fostra ett sådana attityder och strategier som behövs för att eleverna skall ta till sig dessa tekniker för textbearbetning. Som ett exempel på de steg man vill lära eleverna när det gäller att bearbeta sina utkast (draft på engelska) har man sammanfattat i en enkel och tydlig steg-för-steg-akronym, kallad kort och gott UTKAST/DRAFT  :

DRAFT lessons

Kompletterande frågor för DRAFT finns i bokens appendix G s.138, se följande länk ”Revision Decisions Appendix”.

Kunde en liknande steg-för-steg-akronym göras på svenska för ordet ”SKISS” eller ”UTKAST” ?

”Revision Descisions” inbjuder alltså elever att tillsammans pröva enkla, effektiva tekniker för textbearbetning. Arbetet görs genom samtal i grupp, med fokus på meningsnivå och ordformer.

Vilken skrivutveckling skulle inte kunna åstadkommas om sådana metoder kombineras med en positiv kamratrespons som Ron Berger så fint demonstrerar i sin video Austin’s Butterfly?
Han betonar ju att feedback måste vara tydlig och specifik för att leda till verkliga framgångar.
Deborah Dean’s och Jeff Anderson’s bok kan säkert bidra till just detta, att göra responsen på kamraternas utkast tillräckligt precis och konkret för att de skall kunna nå märkbara framsteg.

Det finns säkert anledning framöver att återkomma till de viktiga frågor som boken  ”Revision Decisions” vill bidra till att besvara: Hur väcker vi elevernas skivglädje och vilja att experimentera med meningar och ord? Hur utvecklar vi elevernas färdigheter i att revidera och redigera sina texter? Hur fostrar vi eleverna att kunna ge varandra specifik respons på sina skrivna texter? Hur skapar vi språkglädje och experimentlusta längs längs den så ofta mödosamma vägen från det första utkastet till den färdiga och bearbetade texten?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *