Ge feedback, Grammatik, Lärarstöd, Notiser, Textstruktur
Leave a comment

Färgkodad rättning – smidigare respons?

Kunde man kanske förenkla rättning av elevtexter genom att använda enbart olika färgmarkeringar?

Feedback viktigt – närdå?

Det har stor betydelse för elevernas framsteg att de får feedback på sina ansträngningar. Detta gälller inte minst för skrivandet i skolan. Den bästa feedbacken är naturligtvis en respons som är omedelbar och nära.

Respons med fördröjning?

Nu är tyvärr inte skolan alltid den bästa av världar. Få lärare hinner med att ge alla elever bekräftelse här och nu. Alltför ofta hamnar man i att göra detta med fördröjning och genom ”rättning” av elevernas texter, ibland alldeles för långt i efterhand. Vill det sig illa har eleverna nästan glömt textens innehåll och de skriftspråkliga frågor de brottades med.

Kan rättningen snabbas upp?

Rättningen är också tidskrävande, både för lärare och elever. Kan den underlättas och snabbas upp? Varför inte testa med någon enkel ”färgkodning”? Grön markering i marginalen för missad interpunktion, gul för stavfel o.s.v. Behöver vissa elever mera
exakt vägledning, kan färgmarkeringarna göras som understrykningar istället.

Olika medier – samma färgkod?

En sådan här förenklad, färgkodad rättning borde lätt kunna användas även i elevtexter som skrivits med digitala verktyg. GoogleDocs, Pages (iPad) och Microsoft Word erbjuder enkla verktyg för att göra färgmarkeringar (och kommentarer). Många andra
skrivprogram har också sådana funktioner.

Chans att skifta fokus?

Kunde en enkel färgkodning vara värd att prova för att hjälpa upp den ibland så tungrodda rättningen? Skulle även elever kunna rätta varandras texter med en sådan förenkling? Kan vi därigenom vinna dyrbar lärartid och bättre få chans att fokusera de viktigare sidorna av elevernas skrivande?

Funderingar och erfarenheter?

Det finns en hel del att fundera över när det gäller vår feedback på elevernas skrivande. Hur tänker du kring dessa frågor? Hur ser du på rättningen? Har du några bra rutiner som underlättar detta arbete?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *