Aktuellt, Artikel, Bearbeta, Ge feedback, Kamratrespons, Kvalité
Leave a comment

Kamratrespons och vägar till skrivframgångar?

 

Kan ett responsarbete med yngre elever ge ett bra resultat? Man måste bara svara Ja, efter att ha tittat på videon ”Austin’s Butterfly” (se nedan). I filmen visas hur Austin på ett strålande sätt får hjälp att utveckla sin bild av en fjäril. Responsen från kamraterna i klassen ger Austin både värdefulla förslag och mycket uppmuntran. Hans första trevande penndrag förvandlas steg för steg till ett litet mästerverk.

”Austin’s Butterfly ”-exemplet kan ge oss pedagoger en hel del att fundera över. Hur når vi ett sådant klimat, där en kamratrespons av det här slaget kan utvecklas? Hur kan vi utnyttja denna typ av positiv feedback inom fler områden än just bildskapande? Skulle vi t.ex. kunna arbeta på ett liknande sätt med kamratrespons i elevernas skrivprocess? Blir inte svaret även här, att det kan vi känna oss helt övertygade om?

Ron Berger visar i filmen hur kritik som ges på ett snällt och hjälpsamt sätt blir väldigt kraftfull. Han visar också hur avgörande det är att kritik och förslag är specifika, istället för allmänt hållna. Det blir på så sätt tydligt vad som kunde förbättras och hur. Ännu mera tänkvärt är att även yngre elever kan lära sig att ge en sådan konstruktiv respons.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PZo2PIhnmNY

Austin förbättrar dramatiskt sin bild av fjärilen utifrån den feedback som han får av sina kamrater. Det känns viktigt att våra elever får lära sig hur man ger konstruktiv feedback på ett sådant sätt som hjälper kamraterna till förbättringar. Hur mycket skulle inte vardagen i våra klassrum kunna lyftas med ett sådant klimat?

En annan lärdom av ”Austin’s Butterfly” är att elevernas första försök, bara är just en skiss / ett utkast och inte det färdiga resultatet. Detta gäller väl också i högsta grad för skrivandet i skolan? Även där är det viktigt att fortsätta processen och göra flera omarbetningar av sin text. Att inte vara nöjd och känna sig färdig med ett halvdant utkast och sedan genast skynda vidare till något annat.

Exemplet från Austin och hans fjäril visar det enorma värdet av att göra omarbetningar. Man inser att först när en text bearbetas, utvecklas den och blir då oftast bara bättre och bättre. Eleverna får en rimlig chans att känna sig verkligt stolta över det färdiga resultatet. Ibland kanske vi lärare till och med måste kräva att en text ska arbetas vidare med?
Först när en text har omarbetats ett flertal gånger och resultatet har blivit något extra bra, får eleverna känna verklig framgång. Om vi låter oss nöjas med medelmåttiga arbeten, hur kan vi då förvänta oss att eleverna ska prestera riktigt bra? Är det inte vi lärare som ställer kraven och sätter nivån? Var lägger vi oftast ”skrivribban”?

Det finns så mycket fördolt inom oss, inom varje elev. Det gäller bara att plocka fram det och ge det en chans att spira och utvecklas. Ron Berger visar hur ett positivt framgångsklimat lätt kan skapas inom klassens ramar och där klasskamraterna bidrar med det största stödet. Genom att arbeta med konstruktiv kamratrespons ökar möjligheten för alla att prestera ännu lite bättre.

Austin-93-2

 

När man tittar på videon ännu en gång (den tål verkligen att ses många gånger) då inser man hur väldigt olika vår lärarbedömning skulle bli av Austins förmågor och kunskaper utifrån hans första bild jämfört med hans sista. Samma pojke och samma fjäril….Slutresultatet fanns ju där, inom lille Austin, hela tiden. Vi förvånas, känner oss utmanade och funderingarna hopar sig!

gul-fjaril-2

 

Tänk om vi kunde se varje elev som en möjlig Austin. Låt oss utmana oss själva och våra intryck av våra elever och ge dem TID att skriva och producera texter av högsta kvalitet! Vilket lyft är det inte för eleverna att få uppleva känslan av att ha gjort en riktigt bra prestation? Den känslan väcker både mersmak och aptit att få göra det igen… och om igen. – Borde inte kamratrespons kunna bidra till detta, en skrivandets framgångssaga? –

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *